Otwarte Zebrania Katedry Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Technicznej

W roku 2018 w ostatnie wtorki miesiąca o godzinie 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43, odbywać się będą otwarte zebrania Katedry Gospodarki Przestrzennej. Tematyką obrad i dyskusji będą aktualne problemy i zagadnienia badawcze. Pracownicy Katedry dokonywać będą wprowadzenia merytorycznego, a następnie przeprowadzona będzie dyskusja z udziałem wszystkich uczestników zebrania. Wyniki dyskusji zostaną w końcowej części podsumowującej, z wyodrębnieniem wniosków dotyczących sfery badawczej i wdrożeniowej.

Organizatorzy zapraszają do udziału w części otwartej zebrań (czas trwania: ok. 1,5 godziny; następnie część zamknięta dla pracowników Katedry i doktorantów), która ma charakter publiczny. W przypadku zainteresowania udziałem w danym zebraniu, zgłoszenia uczestnictwa można dokonać telefonicznie lub mailowo w sekretariacie Rektora – osobą do kontaktu jest p. Dominika Kalita, tel. 32 60 72 400, e-mail: sekretariat@wst.com.pl. Przy rejestracji należy podać imię i nazwisko, reprezentowaną instytucję lub organizację oraz sposób bezpośredniego kontaktu – adres e-mail lub numer telefonu komórkowego (odbiór sms).

Tematyka najbliższych zebrań:

  • 27 lutego 2018 r. przyszłość geoportali: niegdyś będące wizytówką instytucji czy samorządu, dziś budzą wątpliwości użytkowe i techniczne; czy w dobie potrzeby powszechnego udostępniania danych przestrzennych można określić ich przyszłość lub potencjalną ewolucję?
  • 27 marca 2018 r. dane osobowe w informacji przestrzennej: swobodny dostęp do danych przestrzennych coraz częściej napotyka na barierę poufności danych osobowych; ochrona w tym zakresie jest coraz bardziej zdecydowana; jak wygląda problem z punktu widzenia informacji przestrzennej?
  • 24 kwietnia 2018 r. od rewitalizacji po smart-city: w ostatnich latach w Polsce pojawiły się nowe, znacząco odmienne modele podejścia do problematyki rozwoju miast; czy można uznać je za zapowiedź czegoś zupełnie nowego, co pozwoli zintegrować różne cele i metody działania?

Kolejne zebrania odbędą się 29 maja i 26 czerwca 2018 r. Informacja o ich tematyce oraz o terminach kolejnych zebrań przekazana będzie w terminie późniejszym.

Jak dojechać