O finansach samorządów w Dzienniku Zachodnim

Spadek potencjału inwestycyjnego gmin i powiatów, dynamicznie rosnące wydatki bieżące oraz wolniejszy wzrost dochodów niż wydatków ogółem – to najważniejsze wnioski płynące z raportu dotyczącego aktualnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych w województwie śląskim. Te niekorzystne zjawiska, w połączeniu ze skutkami epidemii, ograniczą zakres usług publicznych, a także skalę inwestycji publicznych.

 

- Żyjemy w czasach niepewności. Mimo to musimy odpowiedzialnie i realnie planować działania na rzecz lokalnych społeczności w perspektywie kolejnego roku – mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika, odnosząc się do aktualnych uwarunkowań, w których samorządy lokalne tworzą projekty budżetów na 2021 r.

Liczne zmiany prawne i skutki COVID-19

Niepokojący obraz wyłania się z „Raportu o stanie finansów jst w województwie śląskim – stan po III kwartałach 2020 r.”, który został opracowany na zlecenie Związku. Dokument wskazuje kluczowe zjawiska i tendencje w samorządowych finansach. Odnosi się też do szerszych uwarunkowań, które oddziałują na budżety gmin i powiatów. Po pierwsze są to liczne nowe lub znowelizowane przepisy prawa, związane w szczególności z kolejnymi tarczami antykryzysowymi. Do tego dochodzą zmiany w regulacjach dotyczących sprawozdawczości finansowej samorządów lokalnych oraz utrudnienia wynikające z COVID-19.

- Skutki epidemii odczuwamy praktycznie w każdej dziedzinie naszego działania, zaczynając od służby zdrowia, oświaty, gospodarki odpadami, transportu publicznego, opieki społecznej, a kończąc na kulturze - mówi Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprzewodniczący Związku, Prezydent Częstochowy.

cały tekst opublikowany w portalu Dziennika Zachodniego dostępny tutaj

Data publikacji: 16.11.2020 r.

Jak dojechać