Nowi Zastępcy Przewodniczącego Związku

W związku z dokonanym przez Zgromadzenie Ogólne ŚZGiP wyborem w dn. 1 marca 2019 r. nowego Przewodniczącego naszego Stowarzyszenia, którym został p. Piotr Kuczera - Prezydent Rybnika, Zarząd Związku podczas posiedzenia w dn. 12 kwietnia 2019 r. w Strumieniu dokonał wyboru jego Zastępców.

Nowymi Zastępcami Przewodniczącego Związku zostali:

  • p. Łukasz Komoniewski – Prezydent Będzina;
  • p. Jacek Krywult – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej;
  • p. Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Częstochowy;
  • p. Krystyna Siejna – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice;

Jak dojechać