Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku w dn. 29 sierpnia 2019 r. w Gliwicach

W dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) w Gliwicach w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (oddział Muzeum w Gliwicach, ul. księcia Józefa Poniatowskiego 14) odbędzie się nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Rozpoczęcie o godz. 11.00

Nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego zwołana jest na wniosek Zarządu Związku na podstawie § 15 ust. 4. Statutu Związku (zgodnie z w/w przepisem ,,Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie.”) i będzie poświęcona dyskusji na temat 21 tez samorządowych, ujętych w dokumencie ,,Samorządna Rzeczpospolita” z dn. 4 czerwca 2019 roku. Dyskusja ta zostanie poprzedzona roboczymi spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w czterech subregionach województwa śląskiego. Dyskusja przewidziana w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku będzie miała charakter podsumowujący wyniki spotkań w subregionach. Przewiduje się, iż jej efektem będzie  przyjęcie stanowiska przez Zgromadzenie Ogólne w sprawie 21 tez samorządowych.

Potwierdzenie udziału w sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku uprzejmie prosimy zgłaszać do dn. 22 sierpnia br. (czwartek) poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem www.silesia.org.pl/formularze.

Link do formularza:

www.silesia.org.pl/formularze

Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane ze Zgromadzeniem Ogólnym w biurze Związku jest p. Iwona Pragnąca, kontakt: ipragnaca@silesia.org.pl, tel. 32/ 2511021, bezp. 32/ 60-90-363.

Projekt porządku obrad

Jak dojechać