Nabór na stanowisko: specjalista ds. wdrażania polityk rozwoju i współpracy

Biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów prowadzi nabór na stanowisko: młodszy specjalista ds. wdrażania polityk rozwoju i współpracy

 

1. Zakres głównych zadań na stanowisku pracy:
a) udział w realizacji projektów i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (w tym rozliczanie projektów),
b) monitorowanie stanu prac legislacyjnych dot. aktów prawnych, dokumentów strategicznych i innych wytycznych krajowych i europejskich,
c) organizacja spotkań roboczych, seminariów i konferencji o tematyce związanej z UE,
d) współpraca z partnerami zagranicznymi,

2. Wymagania obligatoryjne:
a) wykształcenie: wyższe,
b) znajomość głównych dokumentów dot. rozwoju kraju, województwa śląskiego, a także polityk i programów UE perspektywy finansowej 2014-2020,
c) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel,
d) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
e) umiejętności samoorganizacji pracy i funkcjonowania w zespole,
f) chęć do pracy, uczciwość, sumienność, rzetelność i terminowość.

3. Wymagania fakultatywne:
a) znajomość obsługi centralnego systemu teleinformatycznego SL2014,
b) znajomość dokumentów i wytycznych dot. PO WER 2014-2020,
c) umiejętność rozliczania dokumentów finansowo-księgowych, w tym płacowych,
d) doświadczenie zawodowe w realizacji projektów i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE.

4. Warunki pracy:
Praca zasadniczo biurowa przy komputerze w siedzibie w Katowicach, możliwe wyjazdy służbowe – głównie na obszarze województwa śląskiego, niekiedy poza, sporadycznie również krótkookresowe wyjazdy za granicę.
Praca od maja 2018 – początkowo na umowę na czas określony.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Instytucja mieści się na III piętrze w 5 piętrowej kamienicy wyposażonej w windę.

5. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
a) Życiorys/CV i list motywacyjny
Na etapie rozmów kwalifikacyjnych do wglądu:
b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
c) dokumenty potwierdzające znajomość  języka angielskiego (ewentualnie test językowy).

6. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@silesia.org.pl lub złożyć osobiście / przesłać pocztą do dnia 30 kwietnia 2018 r. Decyduje data wpływu do siedziby Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Miejsce składania dokumentów:
Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Tadeusza Kościuszki 43/5
40-048 Katowice

Dokumenty można składać osobiście – w Sekretariacie Ogłoszeniodawcy na III piętrze, ul. Tadeusza Kościuszki 43/5 w Katowicach (pn.-pt., 8:30 -15:30).

Jak dojechać