Nabór na stanowisko: pracownik administracyjno-techniczny

Biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów prowadzi nabór na stanowisko: pracownik administracyjno-techniczny

1. Zakres głównych zadań na stanowisku pracy:
a) prowadzenie osobowego samochodu służbowego (wymagana okresowa zwiększona dyspozycyjność związana z wyjazdami służbowymi),
b) wykonywanie prostych prac biurowych i konserwacyjnych,
c) pomoc przy organizacji spotkań,
d) zaopatrywanie w materiały biurowe i eksploatacyjne oraz współpraca z dostawcami.

2. Wymagania obligatoryjne:
a) wykształcenie: minimum średnie,
b) doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 5 lat,
c) prawo jazdy kat. B posiadane od minimum 8 lat,
d) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel,
e) chęć do pracy, uczciwość, sumienność i rzetelność.

3. Wymagania fakultatywne:
a) umiejętności samoorganizacji pracy i funkcjonowania w zespole,
b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,
c) ważne badania lekarskie dla kierowców.

4. Warunki pracy:
Praca w części biurowa w siedzibie w Katowicach z częstymi wyjazdami służbowymi – głównie na obszarze województwa śląskiego. Prowadzenie osobowego samochodu służbowego (niekiedy również w godzinach wczesno rannych i wieczornych), użytkowanie sprzętu biurowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Instytucja mieści się w 5 piętrowej kamienicy z windą na 3 piętrze.

5. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
a) Życiorys/CV i list motywacyjny
Na etapie rozmów kwalifikacyjnych do wglądu:
b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
c) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
d) prawo jazdy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@silesia.org.pl lub złożyć osobiście / przesłać pocztą do dnia 30 października 2018 r. Decyduje data: wpływu do siedziby Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Miejsce składania dokumentów:
Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Tadeusza Kościuszki 43/5
40-048, Katowice

Dokumenty można składać osobiście – na III piętrze w siedzibie ŚZGiP, ul. Tadeusza Kościuszki 43/5 w Katowicach (pn.-pt., 8:30 -15:30).

https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-administracyjno-techniczny-katowice,oferta,6372906

Jak dojechać