Nabór na „Ekspert sektorowy TGR i dwóch GWD w obszarze Drogownictwo i transport”

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że poszukujemy eksperta na stanowisko „Ekspert sektorowy TGR i dwóch GWD w obszarze Drogownictwo i transport”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty na ww. stanowisko.

Termin nadsyłania ofert: 13 listopada 2017 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje, w tym zapytanie ofertowe oraz niezbędne załączniki, znajdują się poniżej.

Osobami do kontaktu w sprawie ww. naboru w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów pozostają:
p. Iwona Kłosowicz, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl , tel. 32 25 11 021,
p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. jw.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - tutaj

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - tutaj

Załącznik nr 2 - oświadczenie do doświadczeniu - tutaj

Załącznik nr 3 - wzór umowy - tutaj

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - tutaj

 

Wyniki postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór Eksperta sektorowego TGR i dwóch GWD w obszarze Drogownictwo i transport wybrano ofertę przesłaną przez p. Iwonę Prokopiak .

Jak dojechać