Monitoring nośników energii (...) - wrześniowe posiedzenie Komisji energetycznej

W dn. 18 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej ŚZGiP, w trakcie którego dyskutowano na temat planu działań dla miasta Katowice w ramach projektu MOLOC dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej.

W jego ramach planowane jest m.in. wdrożenie systemu monitoringu nośników energii i wody w budynkach użyteczności publicznej oraz utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców.

W drugiej części posiedzenia omawiano znaczenie powiązania planowania energetycznego z dokumentami strategicznymi.

fot. archiwum ŚZGiP

więcej informacji

Jak dojechać