LGD - kolejna wideokonferencja 27.04

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia (poniedziałek) odbędzie się kolejna wideokonferencja w ramach sieci SILESIAN LEADER NETWORK dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.00.

Do udziału w spotkaniu Związek zaprosił p. Łukasza Tomczaka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz p. Bartosza Górę - Kierownika Referatu Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Terenów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przypominamy, że p. Edyta Bauć do 22.04. br. (środa) zbiera pytania, sugestie itp., które zostaną skierowane do p. Bartosza Góry (mail: edytabauc@razemnawyzyny.pl).

W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji beneficjentów i działania 19.2 PROW 2014-2020 po wejściu w życie tzw. "II Tarczy Antykryzysowej" (dot. m.in. zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19, nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, dalsze wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii itd.).   

W przypadku chęci udziału w ww. wideokonferencji uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie do dnia 23 kwietnia br. (czwartek):
www.silesia.org.pl/formularze
 
W poniedziałek (27.04.20r.) prześlemy na Państwa adresy e-mail link umożliwiający zalogowanie się do wideokonferencji.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku (także za kwestie techniczne związane z wideokonferencją): Marta Żelezny, Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich Marta Żelezny (e-mail: mzelezny@silesia.org.pl).

Jak dojechać