Konsultacje społeczne nt. wizji rozwoju obszarów wiejskich

Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość obszarów wiejskich w Europie (w tym i w Polsce) do wzięcia udziału w debacie na powyższy temat. Można to uczynić poprzez wypełnienie kwestionariusza opublikowanego przez Komisję Europejską.

 

Komisja Europejska zobowiązała się do opracowania długoterminowej wizji obszarów wiejskich, w formie Komunikatu, który opublikowany będzie w połowie 2021 r. W celu stworzenia takiej wizji konieczne jest przyjrzenie się temu, jak żyją mieszkańcy obszarów wiejskich Europy i określenie elementów, które mają kluczowe znaczenie dla ich dobrobytu.

Konsultacje społeczne przyczynią się do zgromadzenia opinii i poglądów Europejczyków dot. kwestii:

 • Aktualnych potrzeb obszarów wiejskich,
 • Czynników wpływających na atrakcyjność obszarów wiejskich,
 • Przyszłych perspektyw obszarów wiejskich,
 • Sprawowania rządów na obszarach wiejskich.

Tym samym niniejsze Konsultacje skierowane są do:

 • krajowych, regionalnych i lokalnych organów administracji 
 • organizacji reprezentujących partnerów społecznych, społeczeństwo obywatelskie, konsumentów;
 • organizacji pozarządowych zajmujących się w szczególności obszarami wiejskimi
 • zainteresowanych stron z sektora prywatnego (i ich stowarzyszeń)
 • środowisk naukowych i akademickich
 • instytucji oraz organizacji edukacyjnych i szkoleniowych
 • obywateli (można indywidualnie udzielić odpowiedzi na pytania z kwestionariusza)

Jak wziąć udział w konsultacjach:

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy do 30 listopada 2020 r. wypełnić kwestionariusz dostępny tutaj (dostępny również w języku polskim).

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze (jest to baza danych, w której mogą się dobrowolnie rejestrować organizacje dążące do wywarcia wpływu na proces decyzyjny w UE).

 

Aktywny udział i przekazanie swojej opinii podczas prac i dyskusji na powyższy temat będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia europejskich, ale i także polskich potrzeb.  Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w procesie opracowywania komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Posłużą one do dopracowania wizji przyszłości obszarów wiejskich, dlatego zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do podzielenia się swoją opinią.

więcej informacji: https://ec.europa.eu

Polecamy
Współpracujemy