Konsultacje Programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO”

Rozpoczął się pierwszy etap prac legislacyjnych (obejmujący m.in. konsultacje publiczne) nad Programem: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2021-2030. Głównym celem tego Programu będzie zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym. 

 

W województwie śląskim zarejestrowanych jest kilkanaście tysięcy organizacji, fundacji i stowarzyszeń, które we współpracy z lokalnymi samorządami, wspólnie działają w takich dziedzin życia jak: kultura, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja, ochrona środowiska itd.

W ramach wsparcia udzielanego przez Rząd III sektorowi aktualnie prowadzone są szeroko rozumiane konsultacje dotyczące Programu pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2021-2030, który obowiązywać będzie przez kolejnych 10 lat. Budżet programu wynosi 80 mln zł/rocznie.

Zachęcamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w powyższych konsultacjach. Uwagi (zgłaszane zarówno indywidualnie, jak i przez organizacje oraz instytucje) można przesyłać w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl do 28 września 2020 r.

Więcej informacji:
Projekt Programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030: www.gov.pl

 

Jak dojechać