Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów POLECA, ZAPRASZA I ZACHĘCA mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.

Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.
Zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora można dokonywać do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

źródło informacji oraz materiały do pobrania: http://kss.org.pl/iv-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa-czas-start/

data publikacji: 27 listopada 2020 r.

Jak dojechać