Konkurs dotyczący gospodarki wodnej na obszarach wiejskich

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił Konkurs pt. „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”. Jego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich.


Województwo śląskie zbyt często kojarzone jest tylko z przemysłem ciężkim i górnictwem, podczas gdy na terenach wiejskich naszego województwa żyje blisko 998 tysięcy osób, tj. ponad 21% mieszkańców regionu i 6,8% ludności wiejskiej Polski i właśnie do tej grupy osób skierowany jest niniejszy konkurs. 

Celem tego konkursu jest popularyzacja wiedzy związanej z gospodarowaniem zasobami wody na obszarach wiejskich oraz budowanie świadomości społecznej dotyczącej dobrych praktyk związanych z gospodarowaniem zasobami wody w kontekście zapobiegania powodziom i suszom.

Konkurs jest podzielony na dwa obszary tematyczne:

  • dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne,
  • dziedzictwo przyrodnicze – naturalna i sztuczna retencja,

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj (termin składania prac konkursowych: 31 października 2020 r.).

Jednocześnie przypominamy, że w związku z trwającym w Polsce kryzysem wodnym Śląski Związek Gmin i Powiatów postanowił wesprzeć działania lokalnych samorządów, poprzez organizację wciąż trwającej, regionalnej akcji:  pn. "Złap wodę! I podaj dalej", więcej informacji tutaj.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obu przedsięwzięciach!

Jak dojechać