Kongres Zarządzania Administracją Samorządową wciąż trwa

23 - 25 czerwca odbył się w formie on-line Kongres Zarządzania Administracją Samorządową.  Jego organizatorem jest wydawnictwo Municipium - wydawca czasopisma "Wspólnota". 

W programie Kongresu znalazły się takie zagadnienia jak wyzwania administracji samorządowej, zarządzanie kadrami, informatyzacja urzędu oraz wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

24.06 odbył się panel dyskusyjny pn. Skutki epidemii dla procedur ochrony danych osobowych z udziałem m.in. Piotra Sojki, Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych, który aktywnie działa od kilku lat przy naszym Związku. Poniżej relacja z tej dyskusji:
www.facebook.com

Więcej na temat Kongresu:
www.kongresadministracji.pl

 

 

Jak dojechać