Konferencja Transport Niskoemisyjny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W dn. 24 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się bezpłatna konferencja pn. „Transport Niskoemisyjny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – plany i przykłady wdrożenia gazomobilności i elektromobilności”.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak również miejskich i prywatnych firm przewozowych. 

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i omówienie przepisów nowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, planów rozwoju transportu niskoemisyjnego na terenie nowo powstałej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wizji funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacyjnych opartej o gazomobilność i gospodarkę komunalną promującą paliwa alternatywne, a także nowych technologii stosowanych przez producentów pojazdów, przyczyniających się do rozwoju transportu niskoemisyjnego, ochrony środowiska oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa podróży mieszkańców Metropolii.

Rejestracja uczestników możliwa jest poprzez stronę internetową:
www.silesiakomunikacja.pl
 
program

Jak dojechać