Kolejna edycja konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs pn. "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2020

„Celem konkursu jest pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. Zapraszam do udziału” zachęca Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2020 r.
(warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę)

więcej informacji oraz regulamin konkursu:
https://bip.slaskie.pl/ 

Śląski Związek Gmin i Powiatów bierze udział w pracach komisji konkursowej. 

Jak dojechać