Jak funkcjonują LGD w czasach epidemii? - po wideokonferencji

O funkcjonowaniu w dobie epidemii oraz przyszłości programu LEADER rozmawiali 1 kwietnia 2020 przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z woj. śląskiego. Tym razem członkowie sieci pn. SILESIAN LEADER NETWORK, ze względu na zewnętrzne ograniczenia, spotkali się w formule wideokonferencji.

 

W wideokonferencji uczestniczyło kilkanaście osób reprezentujących prawie wszystkie Lokalne Grupy Działania (LGD) z woj. śląskiego, które tworzą działającą przy Związku sieć pn. SILESIAN LEADER NETWORK.

- Z jednej strony staramy się wykonywać swoje zadania tak jak do tej pory. Z drugiej natomiast musimy teraz szczególnie dbać w swojej pracy o wzajemne bezpieczeństwo. W praktyce pogodzenie obu spraw czasem rodzi problemy - powiedział Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku na początku spotkania.

Jednym z poruszonych w jego trakcie tematów była kwestia zorganizowania w zupełnie nowych warunkach pracy biur LGD, w tym zwłaszcza dalsze prowadzenie naborów w ramach ogłoszonych konkursów.

- W większości przypadków działamy obecnie w formule pracy zdalnej. Jednak każdego dnia, w ramach przyjętej rotacji, w biurze przebywa pracownik dyżurujący - wyjaśniła Edyta Bauć, Koordynator Sieci SILESIAN LEADER NETWORK.

Z kolei Dyrektor Biura Związku zarekomendował dobrą i sprawdzoną praktykę w zakresie dokumentowania efektów pracy zdalnej, którą jest przygotowywanie raportu dziennego z wykonanych czynności.

 

Jak wyniknęło z przeprowadzonej dyskusji niektóre LGD w województwie śląskim aktualnie prowadzą nabory w zakresie wybranych konkursów.

- Takie nabory prowadzi na przykład stowarzyszenie Lyskor i Razem na Wyżyny czy Morawskie Wrota. Każda Grupa realizuje te zadania nieco inaczej, ale zawsze zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i zapisami odpowiednich umów - mówiła Edyta Bauć.

Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, która prawdopodobnie zostanie w najbliższych dniach uchwalona, rozwiąże aktualne dylematy. Najwięcej wątpliwości interpretacyjnych rodzi możliwość dokonywania przez komisję konkursową zdalnej oceny wniosków.

Lokalne Grupy Działania mimo obecnych ograniczeń starają się w jak najszerszym zakresie wspomagać swoich beneficjentów. Pomoc ta kierowana jest zwłaszcza do podmiotów, których działalność gospodarcza jest bezpośrednio związana z kontaktem z klientem czy produkcją.

W drugiej części wideokonferencji poruszono zagadnienia dotyczące przyszłości programu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), tj. LEADER. Przedstawiono też informacje o podjętych przez Zespół do spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 pracach w odniesieniu do koncepcji „Smart Villages”.

 

Jak dojechać