IX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu

W dn. 21 – 23 listopada br. (wtorek-środa-czwartek) odbędzie się IX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu (Centrum Kongresowe Urzędu Marszałkowskiego, ul. Piastowska 14).

Organizatorami Festiwalu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”, Polski Związek Motorowy oraz EKO-MOTO-KLUB w Opolu.

Tegoroczny  Festiwal  poświęcony  będzie  problematyce  energetyki rozproszonej i przechowywaniu energii, zaopatrzeniu gmin w energię elektryczną i ciepło, a także środowiskowym aspektom komunikacji komunalnej.  

Program pierwszego dnia Festiwalu kierowany jest do samorządów i w jego trakcie zostaną omówione m.in. kwestie dot. energetyki rozproszonej w USA, finansowania projektów energetycznych po roku 2020, formuła ESCO i PPP, klastry energii, wyspy energetyczne oraz modernizacja i finansowanie oświetlenia. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Podczas  zeszłorocznej  edycji  Festiwalu  odbyły  się  dwie  konferencje  naukowe,  kilka warsztatów dobrych  praktyk,  trzy  panele  dyskusyjne,  wystawa  ekomotoryzacji, Gala  wręczenia  statuetek  „Zielonego  Feniksa” oraz wiele imprez  towarzyszących.  W  czasie  około  75  godz.  obrad   wystąpiło   ponad  80   ekspertów  z  terenu  całego  kraju.            

Organizator Festiwalu zapewnia podczas pierwszego dnia Festiwalu, tj. 21 listopada 2017 r. (wtorek), bezpłatny transport z centrum Katowic do Opola (na miejsce Festiwalu), a następnie z Opola do centrum Katowic (szczegółowe informacje dot. miejsca i godziny odjazdu / przyjazdu zostaną przekazane po przesłaniu drogą elektroniczną deklaracji chęci skorzystania z takiego transportu).

Zgłoszenie udziału w Festiwalu (w tym deklarację chęci skorzystania z ww. transportu) uprzejmie prosimy przesłać na adres e-mail: mariola@mrsystem.pl w terminie do dn. 15 listopada br. (środa).

W przypadku pytań lub wątpliwości dot. Festiwalu uprzejmie prosimy o kontakt z p. Marią Browarską (tel. 604-53-77-86, adres e-mail: mariola@mrsystem.pl).

program Festiwalu

Jak dojechać