Gospodarka odpadami komunalnymi z perspektywy radnych

W dn. 25 listopada 2019 r. w Katowicach odbyło się szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z punktu widzenia kompetencji i obowiązków radnego.

- Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wciąż wywołuje sporo kontrowersji. Stąd też mam nadzieję, że szkolenie, które Państwu proponujemy przynajmniej w części rozwiąże te wątpliwości - wyjaśnił Witold Magryś, Dyrektor biura Związku otwierając szkolenie.

W pierwszej części szkolenia Jędrzej Klatka – radca prawny specjalizujący się w dziedzinie gospodarki odpadami omówił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Każda nowelizacja tej ustawy wyjaśnia jedną wątpliwość, ale rodzi niestety kolejne. To co istotne, to fakt, iż ustawodawca zagwarantował gminom okres przejściowy na dostosowanie odpowiednich uchwał do nowego porządku prawnego. Powinno to nastąpić najpóźniej do 6 września 2020 r. - wyjaśniał na początku swojej prelekcji Jędrzej Klatka.

W drugiej części szkolenia Bogdan Pasko z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawił długofalowe cele w gospodarce odpadami, które wynikają z krajowych i unijnych aktów prawnych. Odniósł się także do obecnej sytuacji w tym obszarze w województwie śląskim.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać