E-konsultacje ws. przyszłości obszarów wiejskich w UE i w Polsce

Zachęcamy wszystkie strony i podmioty zainteresowane tematyką rozwoju obszarów wiejskich do udziału w ogólnoeuropejskiej debacie na temat ich przyszłości w Europie (w tym w Polsce). Można to uczynić poprzez wypełnienie ankiety przygotowanej przez Komisję Europejską dot. „Długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich”, w ramach ogłoszonego Komunikatu* do Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

 

Przy opracowywaniu aktów prawnych oraz strategii politycznych z danego obszaru (w tym przypadku rozwoju obszarów wiejskich) Komisja Europejska uwzględnia m.in. uwagi otrzymywane drogą konsultacji społecznych, np. poprzez zebranie opinii w ogólnodostępnych ankietach. Dlatego każda zainteresowana osoba może mieć realny wpływ na przyszłość Europy (takie działanie określa się mianem lepszego stanowienia prawa).

Komisja chciałaby poznać Twoje zdanie

Aktywny udział i przekazanie swojej opinii podczas prac i dyskusji na powyższy temat będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich czy europejskich potrzeb. Nadesłane uwagi posłużą Komisji do dopracowania wizji przyszłości obszarów wiejskich do 2040 r.

 

W ramach tej inicjatywy zostaną zebrane opinie dotyczące takich wyzwań jak:

  • zmiany demograficzne,
  • konektywność,
  • niski poziom dochodów,
  • ograniczony dostęp do usług,

Zbadane zostaną również innowacyjne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz kryzysu związanego z COVID-19.


Zachęcamy do włączenia się w proces konsultacji

Całościowa wizja przyszłości obszarów wiejskich zostanie opracowana po raz pierwszy, dlatego konieczne jest zgromadzenie solidnej bazy wiedzy. Ankieta dot. „Długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich” (dostępna tutaj) w języku polskim będzie aktywna do 9 września 2020 r. W polu ankiety można umieścić maks. 4 000 znaków oraz opcjonalnie do wyrażonej opinii można dołączyć plik (mogą to być wyniki badań, czy inne dowody potwierdzające tezy opinii).

„Obszary wiejskie zajmują większość terytorium naszego kraju i zamieszkuje je ponad 40 procent naszego społeczeństwa. Warto, aby jak najwięcej głosów z Polski zostało przekazanych do Brukseli, bo przyjęte rozwiązania będą dotyczyły także nas” – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

ryc. i źródłowww.gov.pl
komunikat KE: tutaj
więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/law/

(*Komunikat dotyczący tej długoterminowej wizji zostanie opracowany w ramach priorytetu „Demokracja i Demografia” i jest powiązany ze sprawozdaniem w sprawie skutków zmian demograficznych i Zieloną Księgą na temat starzenia się społeczeństwa. Obejmie on również dalsze istotne aspekty dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, w tym wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu oraz konferencję w sprawie przyszłości Europy.)


Jak dojechać