Cykl szkoleń nt. prawnych aspektów promocji jst

Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował cykl szkoleń dot. prawnych aspektów działalności promocyjnej gmin i powiatów. Celem tego przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy z zakresu prawa autorskiego i prawa do wizerunku, promocji, sponsoringu, konkursów i loterii oraz praktycznych aspektów działań promocyjnych.

Cykl obejmował trzy spotkania, które odbyły się w marcu, kwietniu i maju 2019 r. Wszystkie szkolenia poprowadził przez p. Wojciech Krawiec, adwokat specjalizujący się w prawie autorskim i ochronie danych osobowych.

Jak dojechać