Certyfikaty dla Istebnej i Złotego Potoku dot. Sieci Najciekawszych Wsi

W dniach 30 września - 2 października 2019 r. w Gminie Istebna odbyła się uroczysta, ogólnopolska konferencja inaugurująca oficjalny start Sieci Najciekawszych Wsi. W jej trakcie pierwsze 10 miejscowości odebrało certyfikaty potwierdzające przynależność do Sieci Najciekawszych Wsi (SNW), w tym dwie z województwa śląskiego, tj. Istebna i Złoty Potok.

Świadectwa nadane zostały przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Ponadto Certyfikaty uroczyście odebrały także miejscowości: Gniewino (gmina Gniewino), Goworów (gmina Międzylesie), , Jemielnica (gmina Jemielnica), Kamień Śląski (gmina Gogolin), Łącko (gmina Postomino), Stare Siołkowice (gmina Popielów), Swołowo (gmina Słupsk) i Zalipie (gmina Olesno).

Uczestnicy konferencji,
źródło: zdjęcie ze strony PSORW

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Wójt Gminy Istebna p. Łucja Michałek oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi p. Marek Chmielewski.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali  wystąpień m.in. posła na sejm p. Ryszarda Wilczyńskiego, p. prof. Sylwii Staszewskiej, p. Piotra Idziaka, a także Dyrektora Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów p. Witolda Magrysia, który przedstawił informacje o „Działaniach ŚZGiP na rzecz rozwoju gmin o charakterze wiejskim w województwie śląskim”.

W ramach konferencji odbyła się także wizyta studyjna na terenie gminy Istebna, a także warsztaty, podczas których uczestnicy określili m.in. wyróżniki swoich wsi, sformułowali dla nich myśli przewodnie i zaplanowali działania, które pozwolą je lepiej wykorzystać w ramach uczestnictwa w SNW.

Wystąpienie Dyrektora Biura ŚZGiP p.Witolda Magrysia,
źródło: zdjęcie ze strony PSORW

Sieć Najciekawszych Wsi (SNW):

Sieć Najciekawszych Wsi (SNW), podobnie jak w przypadku sieci Najpiękniejszych Wsi Francji, ma być markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców. Ponadto wśród celów jej utworzenia jest:

- Upowszechnienie technik rozwoju wewnętrznego wsi, jako sposobu na zapewnienie żywotności wsi.

- Zainteresowanie społeczeństwa tematyką wiejską poprzez udostępnienie walorów wsi o wartościach poznawczych i edukacyjnych.

- Ochrona wartości nieruchomości poprzez podniesienie atrakcyjności miejsca, co ma znaczenie  w sytuacji depopulacji i nadpodaży zbywanych nieruchomości (brak nabywców i coraz liczniejsze pustostany).

- Tworzenie wizytówki gminy/regionu, a poprzez unikalną strategię rozwoju, umożliwienie mieszkańcom kooperacji krajowej, a nawet międzynarodowej.

Konferencja odbyła się w ramach projektu "Na drodze do odkryć - oficjalny start Sieci Najciekawszych Wsi" dofinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Więcej informacji o Sieci Najciekawszych Wsi:
http://siecnajciekawszychwsi.pl/7/strona-glowna.html

http://www.psorw.pl/7/strona_glowna.html

 

Jak dojechać