8 edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 17-19 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 8. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

To największe wydarzenie poświęcone sektorowi MŚP w Europie. Co roku gromadzi ponad 6000 reprezentantów biznesu, samorządu, nauki i polityki oraz ekspertów z kraju, Europy i świata. To trzydniowy cykl paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, a przede wszystkim płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń. Podczas Kongresu odbywają się Targi Biznes Expo, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i wystawców.

Tegoroczne ścieżki tematyczne w ramach Europejskiego Kongresu MŚP:
• Śląskie. Dialog Przemysłowy,
• Rynek pracy i edukacja,
• Zarządzanie finansami w MŚP,
• Zarządzanie i rozwój,
• Cyfrowe przedsiębiorstwo,
• Państwo i prawo,
• Pasja i czas wolny,
• Samorząd,
• Akademia Marketingu i Sprzedaży,
• Global SME Meeting,
• Zdrowie i środowisko,

Rejestracja na 8.edycję Kongresu MŚP rusza z końcem sierpnia. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie MŚP: www.ekmsp.eu

W ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw przewidziano również VIII edycję prestiżowego Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są  skuteczne i mają charakter trwały. 

W latach 2011-2017 odbyło się siedem edycji Programu. W gronie dotychczasowych Laureatów Programu znalazły się m.in. Wrocław, Gliwice, Bydgoszcz, Olesno, Dąbrowa Górnicza, Koszalin, Legnica, Czechowice-Dziedzice, Suwałki, Strzelce Opolskie, Zabrze, Oświęcim, Powiat Pszczyński, Brodnica, Pawłowice i Jasienica.

W tym roku odbywa się już VIII edycja Programu.  W wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników tegorocznej edycji Programu,  Kapituła wyłoni Laureatów, którzy otrzymają certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP” z podaniem roku edycji, z pełnym prawem jego użytkowania we wszelkich działaniach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest równoznaczne z przyznaniem Marszałkowi, Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi wyróżnienia i statuetki „Lider, który wspiera MŚP”. Wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach  w dniach 17-19 października 2018 roku.

Informacje na temat udziału w Programie oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej http://ekmsp.eu/pl

Termin przesyłania dokumentów zgłoszeniowych do VIII edycji Programu upływa dnia 15 września 2018 r. 

Jak dojechać