15-lecie odnowy wsi w woj. śląskim - doświadczenia i perspektywy, 6-7.11.2017

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kongresie  pn. „15-lecie odnowy wsi w województwie śląskim – doświadczenia i perspektywy”, który odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2017 r. (poniedziałek – wtorek) w południowej części województwa śląskiego (o dokładnym miejscu poinformujemy Państwa w najbliższym czasie). Rozpoczęcie spotkania planowane jest I dnia, tj. 6 listopada br. o godzinie 13.00 (od godziny 12.00 będzie możliwa rejestracja uczestników na miejscu spotkania). Natomiast zakończenie nastąpi ok. godziny 14.00 w II dniu, tj.7 listopada br.

Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan operacyjny na lata 2016 – 2017) dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

W 2017 r. mija 15 lat od zainicjowania na terenie województwa śląskiego pierwszych działań w nurcie odnowy wsi rozumianej jako idea i metoda rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym Śląski Związek Gmin i Powiatów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Gminą Strumień zorganizuje jubileuszowe spotkanie, do udziału w którym zapraszamy osoby, które zaangażowane były przez ostatnie 15 lat we wdrażanie, rozwijanie oraz upowszechnianie idei odnowy wsi na obszarze województwa śląskiego. Głównym celem kongresu będzie promocja odnowy wsi jako idei i metody rozwoju obszarów wiejskich. Kongres stanie się okazją do inspirowania oraz zachęcania przedstawicieli społeczności lokalnych tj. sołtysów, liderów wiejskich i sympatyków odnowy wsi, a także przedstawicieli gmin i organizacji obywatelskich z terenu województwa śląskiego do aktywizacji mieszkańców na rzecz realizowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju ich miejscowości.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają kosztu dojazdu do miejsca spotkania i z powrotem). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 27 października br. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Związku www.silesia.org.pl w zakładce „Zgłoszenia udziału” - link do formularza: https://www.silesia.org.pl/formularze/15-lecie-odnowy-wsi-w-wojewodztwie-slaskim-6-7-listopada-2017-r,90 . Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w spotkaniu (o zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w dniu 2 listopada br.). 

Osobą odpowiedzialną za organizację kongresu w biurze Związku jest p. Iwona Kłosowicz, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021.

 

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl   
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Jak dojechać