polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25 lat działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 
Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów obchodzi 25-lecie swojego istnienia.   ...więcej
Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego
 
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznym XII Regionalnym Spotkaniu Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie „WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – AKTYWIZACJA OBYWATELSKA – ROZWÓJ WSI”. Spotkanie odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. (wtorek - środa) w Hotelu Pod Jedlami w Wiśle (ul. Beskidzka 17, www.podjedlami.pl ). Spotkanie organizowane jest przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Jednostką Regionalną KSOW w województwie śląskim, która współfinansuje koszty organizacji spotkania.  ...więcej
Konferencja “Czy i komu potrzebne są młodzieżowe rady?”, 18 października 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, że Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 18 października br. organizują konferencję “Czy i komu potrzebne są młodzieżowe rady?”  ...więcej
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Gminie Lyski, 24 października br.
 
przejmie informujemy, że w dniu 24 października br. w Gminie Lyski (sołectwo Sumina, Kompleks Taaka Ryba) odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  ...więcej
Posiedzenie Zarządu Związku w dn. 30 września 2016 r.
 
Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się w Bielsku-Białej.  ...więcej
Posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych w dn. 21 października 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 21 października 2016 r. (piątek) w siedzibie Związku (ul. Kościuszki 43, lokal nr 5, Katowice, III piętro, sala konferencyjna) odbędzie się kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.   ...więcej
Spotkanie nt. aktualnych problemów bezpieczeństwa publicznego – istotnych z punktu widzenia jst województwa śląskiego, 6 września br.
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 września br. w Katowicach odbyło się spotkanie nt. aktualnych problemów bezpieczeństwa publicznego – istotnych z punktu widzenia jst województwa śląskiego. Współorganizatorami spotkania byli Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Śląski Urząd Wojewódzki.   ...więcej
Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Katowicach
 
W dn. 23 września 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 r. i stanowi platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń samorządów.   ...więcej
XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w dn. 22 - 23 września 2016 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 22 – 23 września br. w Katowicach odbyło się XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.  ...więcej
Posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Związku w dn. 2 września 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się w dn. 2 września 2016 r. w siedzibie Związku   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 644
Następne >>

Bezpieczeństwo publiczne
Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.